Kontakt

Szpital Św. Wincentego A Paulo Oddział Neurologiczny i Udarowy


Adres:
Ul. Wójta Radtkego 1
81-348 Gdynia

Tel:
58 7260 813

E-mail:
sekretariat@szpitalepomorskie.eu

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Oddział Neurologii z Oddziałem Udarowym


Adres:
Ul. dr. A. Jagalskiego 10
84-200 Wejherowo

Tel:
58 57 27 550

E-mail:
wejherowo@szpitalepomorskie.eu

Projekty współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój