O projekcie

 

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. realizują projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych”. Jest on skierowany do mieszkańców trzech województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Jego celem jest wdrożenie Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych, a w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA).

W ramach projektu Szpitale Pomorskie, we współpracy ze 120 lekarzami i pielęgniarkami świadczącymi usługi podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), zapewnią bezpłatne badania profilaktyczne 6000 pacjentom w wieku 40-65 lat, z grup ryzyka wystąpienia udaru mózgu. W szczególności będą to osoby palące papierosy, nadużywające alkoholu oraz osoby z otyłością brzuszną, a także osoby, u których stwierdzono migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, bezobjawowe zwężenie tętnic szyjnych czy zaburzenia gospodarki lipidowej.

Pacjentom wykonane zostaną badania laboratoryjne (EKG, glikemia, lipidogram) dla 1800 pacjentów skierowanych przez lekarza POZ po przeprowadzonej konsultacji. Po wykonaniu badań laboratoryjnych lekarz POZ udzieli każdemu pacjentowi konsultacji, uświadomi o czynnikach ryzyka oraz zalecanych metodach postępowania, ewentualnie skieruje do dalszej, pogłębionej diagnostyki.

Współpraca zostanie poprzedzona bezpłatnymi szkoleniami dla personelu medycznego biorącego udział w projekcie, prowadzonymi przez doświadczonych
specjalistów w dziedzinie udaru mózgu. Szkolenia uzupełnią wiedzę lekarzy i pielęgniarek POZ, dotyczącą konieczności wykonywania działań profilaktycznych i badań przesiewowych, celem wczesnego wykrycia ryzyka udaru mózgu i podjęcia szybkiego leczenia prezencyjnego. Szkolenia zakończą się uzyskaniem certyfikatu i punktów edukacyjnych. Dodatkowo będzie możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem szpitalnych oddziałów udarowych w Gdyni i Wejherowie.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie również szeroka kampania edukacyjna, obejmująca m.in. produkcję i emisję spotu edukacyjnego, opracowanie i druk materiałów informacyjnych (ulotek, broszur i plakatów) oraz ich dystrybucję na terenie województw objętych projektem a także emisję artykułów sponsorowanych w prasie. Powstanie również film instruktażowy.

Projekt potrwa do końca 2019 roku. Środki na jego realizację, w wysokości 1 385 000 zł, pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

 

 

Projekty współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój