Polityka prywatności i pliki cookies

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu Internetowego udary.szpitalepomorskie.eu (zwanym dalej Serwisem Internetowym) są Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej Operatorem Serwisu Internetowego).
2. Polityka prywatności określa zasady wykorzystywania danych dostarczonych przez Użytkownika bądź zebranych od niego przez Operatorem Serwisu Internetowego za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

3. Operator Serwisu Internetowego wszystkim Użytkownikom Serwisu Internetowego gwarantujemy pełną poufność danych wskazanych powyżej.

4. Serwis Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
 • poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.

5. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu Internetowego zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

6. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu Internetowego.

7. Bez zgody Użytkownika jego dane nie mogą być udostępnione podmiotom trzecim.

8. W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

2. Informacje w formularzach.

1. Serwis Internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

2. Serwis Internetowy może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.). Serwis Internetowy zbiera adresy IP w celach administrowania systemem i zabezpieczeniami oraz do celów analiz statystycznych, przede wszystkim badania poziomu świadczonych usług.
3. Dane w formularzach publikowanych w Serwisie Internetowy nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Użytkownicy składając dowolny formularz przekazuje dobrowolnie Operatorowi Serwisu Internetowego swoje dane osobowe, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

5. Dane podane w formularzach mogą stanowić zbiór danych osobowych, wówczas taki zbiór jest rejestrowany przez Operatora serwisu internetowego w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6. Jeśli dane w formularzach umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu Internetowego.

7. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

 

3. Informacja o plikach cookies.

1.Serwis Internetowy korzysta z plików typu cookies („ciasteczka”).

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu Internetowego lub podmioty z nim współpracujące.

5. Operator Serwisu Internetowego ma prawo do zamieszczania na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego pliki cookies oraz do uzyskania do nich dostępu.
6. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika,
 • optymalizacji korzystania z Serwisu Internetowego – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

7. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies::

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Serwisu Internetowego;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

8. Dodatkowo w ramach Serwisu Internetowego można wskazać na następujący podział rodzajowy plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.

10. Możliwe jest automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej oraz zawarte są w punkcie 6 poniżej.

11. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu Internetowego.

12. Serwis Internetowy może zawierać odniesienia/linki do innych serwisów internetowych. Serwis Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie polityki prywatności na tych stronach. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług internetowych drogą elektroniczną wyłączną odpowiedzialność za politykę prywatności na danej stronie www ponosi operator danego serwisu internetowego.
13. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

14. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

15. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http(s),
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http(s),
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu internetowego nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika,
 • informacje o adresie IP Użytkownika.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

5. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator Serwisu Internetowego może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia ich w każdym czasie.
5. Jeżeli Użytkownik ma pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych powinien się skontaktować z Administratorem Systemu (dane do kontaktu w zakładce KONTAKT lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. (iod@szpitalepomorskie.eu).
6. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności.
7. Każdorazowo będzie to miało miejsce poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w Serwisie Internetowym.

8. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – w szczególności zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Edge

Google Chrome

Apple Safari

Mozilla Firefox

Opera

Google Android

Apple Safari for iOS

Microsoft Windows Phone

Projekty współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój