Lekarz Pomorze Igor Gusarski

Projekty współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój